ΤΕΥΧΟΣ 188 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1958 1ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ