ΤΕΥΧΟΣ 226 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1961 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΤΕ