ΤΕΥΧΟΣ 229 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1962 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΣ ΣΥΕΤΕ ΕΤΟΥΣ 1961