ΤΕΥΧΟΣ 239 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1962 ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ ΒΑΣΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ