ΤΕΥΧΟΣ 240 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1963 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΣ ΕΤΟΥΣ 1962