ΤΕΥΧΟΣ 251 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1964 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 1963