ΤΕΥΧΟΣ 253 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1964 ΕΝΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ