ΤΕΥΧΟΣ 262 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1965 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ  ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ