ΤΕΥΧΟΣ 267 ΙΟΥΛΙΟΣ 1965 ΝΑ ΤΙ ΖΗΤΑΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ