ΤΕΥΧΟΣ 270 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1965 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ