ΤΕΥΧΟΣ 274 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1966 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ