ΤΕΥΧΟΣ 282 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1968 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΣ ΣΥΕΤΕ ΕΤΟΥΣ 1967