ΤΕΥΧΟΣ 286 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1969 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΣ ΕΤΟΥΣ 1968