ΤΕΥΧΟΣ 288 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1969 ΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΠΑΡΟΧΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ