ΤΕΥΧΟΣ 289 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1969 ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΤΑΜΕΙΑ