ΤΕΥΧΟΣ 294 ΜΑΙΟΣ 1970 ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ