ΤΕΥΧΟΣ 298 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1970 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ