ΤΕΥΧΟΣ 30-31 (124-125) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1946