ΤΕΥΧΟΣ 300 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1970 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤ΄ΑΠΟΔΟΧΩΝ