ΤΕΥΧΟΣ 304 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1971 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΣ ΣΥΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ