ΤΕΥΧΟΣ 310 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1971 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ