ΤΕΥΧΟΣ 319 ΙΟΥΛΙΟΣ 1972 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ