ΤΕΥΧΟΣ 324 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1972 ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ