ΤΕΥΧΟΣ 325 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1973 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ ΣΥΕΤΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΣ