ΤΕΥΧΟΣ 326 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1973 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ