ΤΕΥΧΟΣ 328 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1973 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥΕΤΕ