ΤΕΥΧΟΣ 357 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1975 ΓΣ ΣΥΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ