ΤΕΥΧΟΣ 358 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΣ ΣΥΕΤΕ