ΤΕΥΧΟΣ 391 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1978 ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ