ΤΕΥΧΟΣ 403 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1979 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΕΤΕ