ΤΕΥΧΟΣ 448 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1983 ΓΕΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ