ΤΕΥΧΟΣ 461 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1984 2ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΕΤΕ