ΤΕΥΧΟΣ 576 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1993 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ