ΤΕΥΧΟΣ 599 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΕΤΕ