ΤΕΥΧΟΣ 605 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ