ΤΕΥΧΟΣ 628 ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.