ΤΕΥΧΟΣ 629 ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε