ΤΕΥΧΟΣ 665 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 Διοικητικός & Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ. Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.