Αγωγή του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για την πρόσληψη εξωτερικών Συμβούλων- Συνεργατών