Άμεσα καταβολή εφάπαξ ποσού λόγω πανδημίας στους εργαζόμενους του Δικτύου.

Συνάδελφοι-συναδέλφισσες,

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με επιστολή του στις 30 Απριλίου 2020 ζήτησε από τη Διοίκηση να προχωρήσει στη χορήγηση έκτακτης αμοιβής στους εργαζόμενους του Δικτύου Καταστημάτων, ως έμπρακτη αναγνώριση της καθημερινής τους έκθεσης «σε πολλούς και ποικίλους κινδύνους προσπαθώντας να εξυπηρετήσουν με όρους ασφάλειας και υγιεινής το σύνολο της πελατείας», όπως χαρακτηριστικά επισημάναμε μεταξύ άλλων.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. επανέφερε το θέμα στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ε.Τ.Ε., όπου ο Διευθύνων Σύμβουλος δεσμεύτηκε δημόσια για την χορήγηση της έκτακτης αμοιβής.

Καλούμε τη Διοίκηση να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση της δέσμευσής της.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας

Ντεκουμές Αθανάσιος     Θύμιος Παπαγιάννης

  Κατεβάστε το αρχείο PDF