Ανάκληση παράνομης και παράτυπης τοποθέτησης Διευθυντή