Ανοιχτή επιστολή Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στον Διευθύνοντα σύμβουλο της Ε.Τ.Ε.