Απάντηση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στην επιστολή του Γ. Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Ε.Τ.Ε.