ΑΠΑΝΤΗΣΗ του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στην επιστολή του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού .Ε.Τ.Ε.