Δάνεια συναδέλφων για την συμμετοχή τους στην ΑΜΚ ΕΤΕ