Διάβημα του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε προς την Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. για πρόσβαση όλων των εργαζομένων στο Διαδίκτυο