Δικομανία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ή έσχατο μέσο αντίδρασης του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.