Επαναχορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος (Κ.Α.342) στο κτίριο Γέρακα