ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε.