Επιστολή Ο.Τ.Ο.Ε. προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης